Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

T-Safe turvakoulutus Ky
Savilahdenkatu 10
50100 Mikkeli

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Tomi Sikanen

info@t-safe.fi

Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötiedot ja yksityisyyden suoja

Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on tärkeää meille ja noudatamme kaikkia yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä kuten Henkilötietolakia ja EU:n 25.5.2018 alkaen sovellettavaa tietosuoja-asetusta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Tietojen käsittelyperuste on verkkokaupan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, joka perustuu asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietoja vain sen ajan, joka tarvitaan voidaksemme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut.

Henkilötiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä poistaa järjestelmistä.

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on oikeus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, kuten uutiskirjeen tilaamisessa, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Voit tehdä oikeuksien käyttämiseen liittyvän yksilöidyn pyynnön ottamalla yhteyttä info@patikka.fi